گلایه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد آبادان از وضعیت خوابگاه و عدم سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان دختر دانشکده مامایی

خورنا وهاب شیرعلی : جمعی از دانشجویان دختر هندیجانی دانشگاه مامایی دانشگاه آزاد آبادان در گفتگو با خبر نگار خورنا در هندیحان اظهار نمودند : با توجه به اینکه دانشکده مامایی این دانشگاه در خارج از این دانشگاه ودر مرکز شهر واقع شده است متاسفانه با وجود نامه نگاری زیاد با مسئولین دانشگاه هیچ گونه سرویس ایاب وذهابی برای این دانشجویان تاکنون در نظر گرفته نشده وبا توجه به اینکه اغلب دانشجویان این دانشکده دخترمیباشند وخوابگاه آنها در پردیس دانشگاه در نظر گرفته شده این دانشجویان بیشتر اوقات مجبورهستن این مسافت را با خط شرکت واحد که انهم بدلیل هماهنگ نبودن با ساعات کلاسهای درس این دانشکده ویا با خودروهای گذری وشخصی طی نمایند که این امر بدلیل طول کشیدن کلاسها در بعضی وقتها تاساعت ۶ویا۷ غروب موجب ترس وناراحتی این دانشجویان دختر گردیده با توجه به بی اهمیتی مسئولین دانشگاه آزاد آبادان به خواسته های انها این دانشجویان جهت تامین ا منیت وجلوگیری از هرگونه حادثه نا خواسته از فرمانداری این شهرستان خواستار وارد شدن به این قضیه شدن آنها همچنین اظهار داشتن باتوجه به فرارسیدن فصل سرما تا کنون هیگونه وسیله گرمایشی استانداردی برای خوابگاها در نظر گرفته نشده ودانشجویان مجبور هستند با استفاده از کپسولهای گاز وبخاریهای قدیمی که خطرات زیادی دارد آن هم بصورت اندک خود را گرم کنند همجنین اکثر حمام های این خوابگاه مجهز به آبگرم نشده اند و دانشجویان مجبورند با آب سرد استحمام نمایند این قبیل موضوعات در حالی بوجود می ایند که دانشگاه آزاد با بالا بردن میزان شهریه همه ساله صدای دانشجویان را در می آورد واز تامین این گونه امکانات رفاهی از دانشجویان دریغ میدارد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.