اقدام فرمانداری ماهشهر برای خودروهایی که در بارش شدید تگرگ خسارت دیدند

خورنا فرماندار بندرماهشهر گفت: در صورتی که در آینده اعتباری به این موضوع تخصیص داده شد، به مالکان این خودروها به تناسب میزان خسارت پرداخت خواهد کرد.

منصور قمر، فرماندار بندرماهشهر در گفتگو با خورنا ضمن اشاره به تگرگ بسیار شدید و نادری که دو هفته پیش در بندرماهشهر بارید، اظهار داشت: خودروهای خسارت دیده که بیمه هستند، به طور معمول خسارت خود را از بیمه دریافت میکنند که فرمانداری جهت همکاری شرکت های بیمه گذار با سانحه دیدگان، هماهنگی های لازم با اداره هواشناسی را انجام داد و معرفی نامه ای از اداره هواشناسی به سانحه دیدگان ارائه شد.

قمر با اشاره به خودروهایی که بیمه بدنه ندارند، بیان کرد: فرمانداری مستندات این مالکان را جمع آوری و مستند سازی کرده و در صورتی که در آینده اعتباری به این موضوع تخصیص داده شد، به مالکان این خودروها به تناسب میزان خسارت پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: فرمانداری با کمک و همکاری پلیس راه اقدام به تشکیل پرونده برای خسارت دیدگان بدون بیمه نمود و در صورت تامین اعتبار، مبلغی به خسارت دیدگان پرداخت خواهد شد.

به گزارش خورنا، گفتنی است حدود ۲ هفته پیش تگرگ بسیار شدیدی در سطح شهر بندرماهشهر بارید که موجب وارد شدن خسارات زیادی به بدنه و شیشه خودروهای شهروندان شد. این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.