خیابانهای مسکن مهر شوشتر زیر آب رفت +تصاویر

خورنا خیابانهای مسکن مهر شوشتر در پی بارندگیهای روزهای اخیر به زیر آب رفت .

11 12

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.