کانون بانوان در آبادان احداث می شود

خورنا عزیزالله شهبازی شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی فعالیت های بانوان در آبادان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری آبادان این شهر برگزار شد، اظهار کرد: کمیسیون بانوان فرمانداری آبادان یکی از کمیته های مهم است که برنامه ریزی های آن صورت گرفته است.

وی افزود: باید بر اساس راهبردهای علمی حرکت شود که برای جمعیت تقریبی بانوان در آبادان که بیش از ۳۱۸ هزار نفر هستند برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است.

فرماندار آبادان بیان کرد: برای برنامه های کمیسیون بانوان نقشه راهی از استان انجام شده است و ما نیز بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های بانوان شهر آبادان برنامه ریزی می کنیم. هر شهرستان برنامه خاص خود را دارد که باید در چهار چوب قوانین کشوری حرکت کند.

شهبازی تاکید کرد: بانوان آبادانی جزو شریف ترین و متدین ترین بانوان ایران اسلامی هستند. آنان باید در عرصه های سیاسی و اجتماعی سایر حوزه ها حضور داشته باشند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه بانوانی که در حوزه اداری فعالیت می کنند با بسیاری از مسائل آشنایی دارند و می خواهیم بیشترین کمک ها را برای بانوانی که در منزل هستند انجام دهیم.

فرماندار آبادان ابراز داشت: تاکنون کانونی تحت نام کانون بانوان وجود نداشته است. البته محلی در حال احداث است و بعد از تکمیل آن، مرکز مشاوره نیز در آن مستقر می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.