هیچ کس در شوشتر متعرض این رفتار زشت نشد + عکس

هیچ کس در شوشتر متعرض این رفتار زشت نشد .

شستشوی خودرو و استفاده از آبهای سطحی و رودخانه ای و به طبع آن ایجاد آلودگی محیط زیست تبعات زیان باری را همواره برای طبیعت داشته است .

تصویر زیر در رودخانه بند میزان از مجموعه سازه های جهانی آبی تاریخی شوشتر گرفته شده است .

عکس : سایت خبری – تحلیلی پیک شوشتر www.peikshushtar.ir

2 3

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.