مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی شورای شهر آبادان افتتاح شد

خورنا مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی شورای شهر آبادان افتتاح شد

آبادان
مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان با حضور اعضای شورا رسما افتتاح شد.

حمید حنظل عیدانی، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان صبح امروز در آئین افتتاح مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان که در محل فعلی این شورا است، اظهار کرد: مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی یکی از ضرورتهای شورای اسلامی شهر آبادان است.

وی بیان کرد: نباید تصمیماتی را بدون تحقیق و مطالعه انجام داد زیرا زمان مهم است و از دست دادن زمان به دلیل اتخاذ تصمیمات نادرست هزینه های زیادی را برای جامعه در پی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان افزود: اساسا وظیفه ذاتی شوراها نظارت است و گستره فعالیت شوراها کار را برای اعضا سخت می کند. نداشتن پشتوانه علمی در مواجهه با تصمیمات، باعث عقب ماندگی، عدم رشد و توسعه خدمات اجتماعی و شهری و در نهایت باعث هدر رفت منابع پولی و مالی می شود.

حنظل عیدانی ادامه داد: در زمان حاضر شورای اسلامی شورای شهر آبادان، دارای کمیسیونهای اقتصادی، عمران، فرهنگی، حقوقی و حمل و نقل ترافیک است و مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی اطلاعات مورد نیاز برای بررسی و تدفیق در طرحهای لوایح وصولی را تامین می کند.

وی اضافه کرد: تحقیقات، مشاوره با خبرگان، بررسی های میدانی و بهره مندی از خرد جمعی اقشار مختلف به منظور تصمیم گیری می تواند نقش مهمی را در تصمیم گیریهای صحیح کمیسیونهای شورا داشته باشد. در بسیاری از شوراهای اسلامی کلانشهرها مانند اصفهان مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی راه اندازی شده است.

لزوم استقبال مناطق آزاد کشور از مراکز مطالعاتی

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به مناطق آزاد کشور تصریح کرد: به طور حتم لازم است مناطق آزاد از چنین مراکزی استقبال کنند زیرا فعالیت در یک فضای کسب و کار بین المللی و محیط رقابتی، مستلزم داشتن اطلاعات کافی به منظور اخذ تصمیم گیریهای اثرگذار در حوزه‌های داخلی و خارجی است.

حنظل عیدانی تاکید کرد: ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات مطلوب و قابل عرضه برای مهمانان در محیط شهری، یکی از الزامات مراکز مطالعاتی است که این امر مستلزم تحقیق، بررسی و به کار گیری دانش مدیریتی در این زمینه است.

وی عنوان کرد: مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان محلی برای تبادل افکار و ایده های مختلف است که برای همه افکار در نظر گرفته شده است.

منبع / مهر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.