شهید حسینعلی پور اسحاق که بود ؟

خورنا : شهید حسینعلی پور اسحاق از رزمندگان شهرستان هزار شهید اندیمشک   که در تاریخ  اول مهر سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت در شهرستان  اندیشمک دیده به جهان گشود و در بیت و یکم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و شصت  و در  عملیات طریق القدس روح ملکوتی خود را ارزانی  اسمان درخشان انقلاب شکوهمند اسلامی  نمود . پیکر مطهر این شهید سرافراز در قطعه ی قدیم بهشت زهرای اندیمشک به خاک ارامیده است .

۱۵ روز بود که بیهوش افتاده بود روی تخت.

گفتند به هوش اومده خودتون رو برسونید.

 با پدرش رفتیم بیمارستان. انگار داشت اشاره می کرد. تشنه بود.

 آب که به لبش رسید حالش عوض شد. شاید یاد تشنگی امام حسین  علیه السلام  افتاده بود.

شروع کرد به یا حسین  علیه السلام  گفتن.

 بعد از ۱۵ روز بیهوشی این اولین کلمه ای بود که به زبون آورد. هنوز داشت یا حسین  علیه السلام  می گفت که شهید شد…

راوی: مادر شهید حسین علی پور اسحاق

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.