صعودی خودکشی در مسجد سلیمان

خورنا/ رییس دادگستری مسجدسلیمان نسبت به سیر صعودی خودکشی در این شهرستان هشدار داد.

پیمان چعباوی اظهار کرد: متاسفانه اقدام به خودکشی در این شهرستان در میان زنان و جوانان رایج شده است که این مساله زنگ خطری به حساب می‌آید.

وی افزود: این در حالی است که اقدامات فرهنگی و تامینی در این خصوص به کار گرفته شده است.

چعباوی گفت: در یک فقره خودکشی که ماه گذشته در این شهرستان رخ داد، جوانی ۲۰ ساله به هویت ش.ب به وسیله سیم تلفن اقدام به خودکشی کرد که پس از انتقال به بیمارستان، فوت کرد.

وی از همه دستگاه های ذی‌ربط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواست تا نسبت به این مساله هشیار باشند و با اقدامات لازم، زمینه کاهش آن را در جامعه فراهم کنند.

مرجع / ایسنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.