برای مدت 3 ماه؛

هیات رئیسه جدید شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب خوزستان انتخاب شدند

خورنا هیات رئیسه جدید شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب خوزستان برای فصل جدید انتخاب شدند.

به گزارش خورنا از اهواز، ۵ عضو هیات رئیسه جدید شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب خوزستان به قید قرعه و به مدت سه ماه برای فصل پاییز انتخاب شدند.

در این قرعه کشی که در نشست شورای هماهنگی جوانان احزاب اصلاح طلب خوزستان و با حضور نمایندگان جوان احزاب مختلف برگزار شد، سید مجید مروج، سید رضا طباطبائی، علی چاروسائی، طاهره عیدی زاده و مهرداد طافی برای مدت یک فصل به عنوان اعضای هیات رئیسه شورای هماهنگی انتخاب شدند.

همچنین در جلسه فوق العاده ای که هیات رئیسه شورای هماهنگی برگزار کرد، آقای سید رضا طباطبائی به عنوان رئیس و سید مجید مروج به عنوان نایب رئیس شورای هماهنگی انتخاب و از زحمات هیات رئیسه پیشین قدردانی شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.