مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان:

اعلام آمادگی شبکه استانی برای انعکاس گسترده فعالیت های صنعتگران خوزستانی

خورنا_ حسین عبدالعزیزی: شبکه استانی برای انعکاس گسترده فعالیت های صنعتگران خوزستانی اعلام آمادگی می کند.

مسلم رحیمی مدیرکل صدا و سیمای خوزستان با اعلام این خبر با اشاره به سال فرهنگ و اقتصاد گفت: در استان خوزستان بیش از 8 هزار واحد تولیدی وجود دارد که نقش مهمی در اقتصاد و صنعت این استان ایفا می کنند.

وی افزود: صدا و سیمای خوزستان این آمادگی را دارد که با تهیه، تولید ، پوشش و انعکاس مطلوب فعالیت ها و توانمندی های آنان به بیان مسائل و مشکلات تولیدکنندگان برای پیشرفت این واحدهای صنعتی و ایجاد اشتغالزایی گام های موثری بردارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.