ارتباط وزیر خارجه امریکا با خبرنگارانش چگونه است؟ +عکس

خورنا:  وزیر امور خارجه امریکا با خبرنگاران همراهش در هواپیما در راه عراق – تصویر از وزارت امور خارجه امریکا – امروز – 23 ژوئن 2014 !

10432484_824200850926111_3219968677098541533_n

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.