سردبیر واشنگتن پست: آرژانتین بازی را برد، اما ایرانی ها دل های ما را ربودند

خورنا: آناپ کافل سردبیر واشنگتن پست طی توییتی از بازیکنان تیم ملی ایران تمجید کرد.

به گزارش «انتخاب»، وی نوشت: ممکن است آرژانتین بازی را برده باشد، اما ایرانی ها دل ها ما را ربودند.
این عضو ارشد روزنامه واشنگتن پست افزود: بازی ایران عالی بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.