دانشگاه علوم پزشکی بهبهان استخدام می کند

خورنا: دانشگاه علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد برای تامین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان بهبهان ، افراد واجد شرایط را بصورت قرارداد کار معین بکار گیری نماید.

به گزارش خورنا به نقل از بهبهان نیوز، دانشگاه علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد برای تامین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان بهبهان ، افراد واجد شرایط را بصورت قرارداد کار معین بکار گیری نماید.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ضمن اعلام این خبر افزود: با استناد مجوز شماره 93/273  وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد برای تامین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان بهبهان ،طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی تعدادی از افراد واجد شرایط را بصورت قرارداد کار معین بکار گیری نماید.

حیدری رشته های مورد نیاز را لیسانس پرستاری ، کاردان و کارشناس اطاق عمل ، کاردان و مارشناس بیهوشی ، کاردان پرستاری و دیپلم بییاری عنوان کرد.

وی در خصوص زمان و مکان ثبت نام گفت: از تاریخ 26 خرداد  تا 2 تیر93 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهبهان ثبت نام بعمل می آید و افزود: در تاریخهای سوم و چهارم تیر ماه کارت ئرود به جلسه آزمون توزیع خواهد شد.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان زمان برگزاری آزمون را جمعه 6 تیز عنوان کرد و گفت: همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه مکان برگزاری امتحان مشخص خواهد شدد.

حیدری در پایان گفت: علاقمندان جهت اطلاعات بیشترمی توانند به آدرس http://hn.bhn.ajums.ac.ir یا مدیریت توسعه سازمان منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی بهبهان جنب بیمارستان دکتر شهید زاده مراجعه نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.