برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو دربهبهان

خورنا: اولین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو های گازی و بنزینی و گازائیلی بامشارکت مرکزآموزش فنی وحرفه ای در دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان برگزار شد.

به گزارش خورنا به نقل از رهیاب نیوز این نمایشگاه بمدت دوروز برپا شد ومربیان رشته مکانیک با شرکت در نمایشگاه توانمندیهای کارگاههای مرکزآموزش فنی وحرفه ای بهبهان رادر کنار دانشگاه خاتم الانبیاء به نمایش گذاشتند.

در کنار این نمایشگاه همایش ماشینهای بنزینی نیز برگزارو دانشجویان مقالات خودرا در این خصوص عرضه نمودند. گفتنی است نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو بمدت دو روز در تاریخ 20 و 21 خرداد برپاگردید و کلیه کارآموزان مرکز و دانشجویان از این نمایشگاه بازدید کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.