عکس: روحانی همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را دور هم جمع کرد

خورنا: عکس: روحانی همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را دور هم جمع کرد

64655_697363010322939_5024128502413074549_n

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.