در جلسه مشترک استاندار و مجمع نمایندگان خوزستان؛

استاندار خوزستان: پروژه هایی در حاشیه رودخانه ها، تالاب ها و پشت سدها اجرا میشود

خورنا: جلسه مشترک استاندار خوزستان و مجمع نمایندگان استان برگزار شد.

به گزارش خورنا در این جلسه که با موضوع ماده 180 قانون بودجه سال 93 برگزار شد، استاندار خوزستان گفت: در تدوین مدل جدید تقسیم اعتبارات که توسط معاونت برنامه­ریزی استانداری انجام شد مقصد و هدف رعایت انصاف در تقسیم بودجه بود.

عبدالحسن مقتدایی تصریح کرد: می خواهیم شرایطی ایجاد شود که اگر مردمی دستشان نمی­رسد یا نماینده آنها غایب است حق مردم ضایع نشود. در این مدل شاخص­هایی از قبیل جمعیت، محرومیت، بعد مسافت و مواردی از این دست مورد نظر قرار گرفته است. این مدل، مبنایی کلی برای تقسیم اعتبارات چه از نوع تملک دارایی و چه موارد دیگر است.

وی افزود: طرح جدید تقسیم اعتبارات با اکثریت آراء مورد تصویب شورای برنامه ریزی استان قرار گرفته است.

استاندار خوزستان ادامه داد: اعتبار ماده 180 برای کارهای معمول و پروژه­هایی است که نیمه تمام هستند و باید تکمیل شوند و این پروژه ها باید با هدف افزایش شاخص های توسعه شهرهای استان و رسیدن به میانگین کشوری باشد.

استاندار خوزستان با اشاره حضور سرمایه گذاران در استان گفت: علاوه بر این پروژه ها کارهای بزرگی در حاشیه رودخانه­ ها، تالاب­ها  و پشت سدها با هدف امنیت، رفاه و گردشگری در نظر است که اعتبار آنها خارج از منابع استانی و ملی و با مشارکت بخش خصوصی در جریان است. اعتبار این طرح ها بیش از یک دوم اعتبارات عمرانی استان است و اجرای این طرح ها چهره استان را دگرگون خواهد کرد.

به گزارش خورنا به نقل از ایسنا، در این نشست مقرر شد که به منظور هماهنگی میان استانداری و نمایندگان مجلس با هدف افزایش شاخص های توسعه استان و نزدیک کردن این شاخص ها به متوسط کشور، نمایندگان با بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام ارائه شده از سوی معاون برنامه ریزی استانداری، اولویت را انتخاب کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.