اندیمشک در ایام شعبانیه رنگ جشن و سرور گرفت

خورنا : اندیمشک یکهزار شهید در مسیر انتظار رنگ شور وشعف به خود گرفته … جای جای دیار یکهزار شهید سرشار از عطر انتظاار است …

مردم دیار کرخه و دز رود محبت و ایثار در مسیر ولابت در جای جای خویش رهسپار کرده است … مردم به یک شادباش می گویند …

در هر مسیر پیر مردی یا جوانی شیرینی به رهگذران ارزانی می کند … اری این جمعه جمعه ی دیگری است … اندیمشک در مسیر انتظار به تکاپو افناده است ….

دسته جات و تکایا رخت شعبانیه بر خود گرفته اند و هر مسیر شر سمبلی از عطر صاحب الزمان را در مسیرش جای داده است … اری این جمعه جمعه ی دیگری است …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.