اموال اعضاي شوراي شهر بررسي شود

خورنا: مريم ابريشم كار در بيست و نهمين جلسه شوراي شهر اهواز كه عصر امروز در ساختمان شوراي شهر برگزار شد اظهار كرد: صاحبان ثروت و موقعيت با نزديك شدن به مقامات دولتي به فكر كانال هايي براي بهره مندي خاص هستند.

وي ادامه داد: مسئولان بايد حواسشان به اين مسئله باشد به عنوان نمايندگان مردم براساس سفارش حضرات علي (ع) از هم نشيني و مراودت با اشخاص خاص كه به هر نحو خواسته هاي ناصوابي دارند خودداري كنند.
عضو شوراي شهر اهواز خطاب به اعضاي شوراي شهر اذعان كرد: آگاه باشيد كه بر سر چه سفره اي مي نشينيد و از چه طعامي مصرف مي كنيد زيرا با نشستن بر سر چنين سفره هايي به تثبيت موقعيت افراد سودجو منتهي مي شود.
وي اضافه كرد: بهتر است مهماني ها و جلسات براساس طراحي و ارائه راهكارهايي جهت خدمت به مناطق محروم باشد.
ابريشم كار خاطر نشان كرد: بهتر است كارگروهي براي بررسي دارايي ها و سرمايه اعضاي شوراي شهر درقبل و بعد از انتخابات تشكيل شود زيرا اهواز به عنوان يك كلانشهر با وجود ثروت فراوان نيازمند مديريت سرمايه است.
وي افزود: تشكيل اين كارگروه از هرگونه شبهه جلوگيري مي كند و شفاف سازي افكار عمومي را دربر دارد.
عضو شوراي شهر اهواز به اختصاص پاداش به پرسنل شهرداري اشاره كرد و گفت: از شهردار كلانشهر اهواز خواهشمندم تدابيري اتخاذ كند كه قشر كارگري و كارمندي شهرداري در مقايسه با مديران حقوقشان رعايت شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • برادر علاسوند ما به شما ری دادیم که به فکر مردم باشید برای مردم کاری کنین تمام جلسات شورای شده صحبتهای کوجکترین عضو شورا که احساس بزرکی میکند ایا درست است کوجکترین عضو شورا که هیج سابقه کاری ندارد سهنگو شورا شود و شورا را به جالش بکشاند بس شما جه کاره هستید بابا ای خانم همش تبلیغاتی صحبت میکنه خدا یا سرنوشت این شوا را ختم بخیر کن