سطح رفاه اجتماعي در برخي مناطق خوزستان بسيار پائین است

خورنا: معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان سطح رفاه اجتماعي در برخي مناطق استان را بسيار پايين ذکر کرد و از همكاري نامناسب بانك ها در پرداخت تسهيلات از طریق منابع داخلي و صندوق توسعه ملي نیز انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تصریح کرد: برای پنجمين بار است كه در این باره صحبت مي كنيم. البته ما با عدد و رقم صحبت مي كنيم و دنبال اين نيستيم كه كلي بگوييم و عملكرد كسي یا دستگاهی را زير سئوال ببريم یا انتظار داشته باشیم بانك‌ها خلاف چارچوب ضوابط و مقرارات شان عمل كنند.

وی افزود: با وجود این وقتي عمل بانك ها را در سطح كشور بررسي مي كنيم مي بينيم كه در رده آخر استان‌ها قرار گرفته‌ایم که به طور طبیعی يك جاي كار ایراد دارد.

حاجتی گفت: امسال را كه از دست داديم. بارهاي هم  اعلام کردم اگر قرار است در استان اتفاقي بيفتد از محل ناچیز فعلی اتفاقی رخ نخواهد داد و فقط از محل سرمايه گذاري است كه سرمايه‌گذاران انجام مي دهند.

معاون استاندار خوزستان عنوان کرد: یک بخش از توسعه استان را شبکه بانکی به عهده دارد. اگر شبكه بانكي نخواهد همراهي كند بايد مواضع اقتصادي مان را تعطيل كنيم؛ اما ترجيح مي دهيم به گونه اي ديگر برخورد كنيم.

وی بیان کرد: بعيد مي دانم كسي با وضعيت نامناسب استان و نیز وضعيت نرخ بيكاري و درآمد سرانه ي نامناسب كه توزيع ناعادلانه اي در سطح استان دارد نا آشنا باشد و ما بخواهيم به صورت مداوم به این امر اشاره كنيم.

حاجتی افزود: فرايند سرمايه گذاري را كه يك بخش آن تامين مالي است باید يك بار مرور كنيم تا مشخص شود هر دستگاهي چه وظيفه اي در یک بازه زماني دارد و ما آن را رصد خواهيم كرد چرا که براي سال آينده اين وضعيت را نباید داشته باشيم.

وی گفت: انتظار داريم ابتداي سال 93 آغاز فصل جدیدی در فرهنگ سرمايه گذاري در استان خوزستان باشد. از بانك ها خواستيم اعلام كنند ظرفيت شان براي جذب منابع صندوق چه قدر است تا به همان اندازه سال آينده منابع معرفي کنیم.

معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان افزود: ما دنبال شفاف شدن فرآيندها هستیم. چون وقتي وضع موجود را بررسي می‌کنیم می‌بینیم بانك‌ها به دستگاه‌های اجرايي ايراد مي گيرند و دستگاه های اجرايي به بانك ها و اين سرمايه گذاران هستند كه بعد از كلي رفت و آمد بین بانک ها و دستگاه‌های اجرایی از سرمايه گذاري در استان منصرف مي شوند.

حاجتی تصریح کرد: با حضور استاندار يك بار وظايف هر مدیر و دستگاهی را در فرآيند سرمايه گذاري مشخص مي‌کنيم.

وی افزود: بر اساس نظارتي كه انجام مي دهيم همكاري نكردن ها و ضعف عملكردها براي استاني مانند خوزستان قابل قبول و توجيه نخواهد بود؛ به ويژه در بخش كشاورزي كه اين استان به عنوان يك قطب در كشور مطرح است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.