كشف سكه هاي تقلبي در «گتوند»

مقادير قابل توجهي سکه تقلبي شبيه سازي شده مربوط به دوره هاي اسلامي از کلاهبرداران اشياي عتيقه درخوزستان کشف شد.

مقادير قابل توجهي سکه تقلبي شبيه سازي شده مربوط به دوره هاي اسلامي از کلاهبرداران اشياي عتيقه درخوزستان کشف شد. محمد معيني، رئيس دادگستري گتوند در اين باره گفت: کارآگاهان پليس آگاهي، اين سکه ها را از چهار کلاهبردار کشف کردند.

وي افزود: اين افراد از طريق پيامک، افراد ساده لوح را شناسايي کرده و با دريافت مبالغي، سکه هاي تقلبي بي ارزش و بدلي به آنها تحويل مي دادند.

رئيس دادگستري گتوند ياد آور شد: سکه هاي کشف شده، شبيه نمونه تقلبي سکه هاي رايج دوره اسلامي قرن يکم تا پنجم هجري قمري بوده است، متهمان دستگير شده پس از تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند.

يادآور مي شود، مدت هاست افراد شيادي که به چو پان هاي دروغگو معروف شده اند، با ارسال پيامک و ادعاي يافتن گنج، از مردم کلاهبرداري مي کنند که در اين ارتباط بسياري از مالباختگان شکايت هايي مطرح کرده اند.

پليس آگاهي ناجا بار ها با هشدار به مردم، از آنها خواسته است مراقب شيادهاي حيله گري که مدعي يافتن گنج هستند، باشند و به آنها اعتماد نکنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.