جایگاه دو منظوره فرآورده های نفتی و گاز CNG در مسجدسلیمان بهره برداری شد

خورنا: جایگاه دو منظوره عرضه فرآورده های نفتی و گاز CNGدر مسجدسلیمان روز سه شنبه با حضور مسوولان محلی و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز افتتاح شد.

رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: برای ساخت این جایگاه در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع و زیربنای یک هزارو 400متر مربع 10میلیارد ریال از محل آورده متقاضی طرح و تسهیلات بانکی هزینه شده است.

ˈسیداسد میرعالیˈ افزود:جایگاه دو منظوره فرآورده نفتی و گاز CNGمسجد سلیمان دارای شش مخزن بنزین معمولی، سوپر و گازوییل به ظرفیت 150هزار لیتر، یک سکوی چهار نازله برای بنزین سوپر،یک سکوی برای گازوییل،دو سکوی بنزین معمولی و تعداد سه سکوی دو نازله گاز CNG می باشد.

با بهره برداری ازاین جایگاه 10فرصت شغلی جدید برای افراد جویای کار منطقه فراهم شده است.

میرعالی گفت: این چهل ودومین جایگاه دو منظوره در حوزه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز می باشد که در مدار عملیات قرار گرفته است.

بیشتر جایگاه های دو منظوره در استان خوزستان با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات بانکی راه اندازی شده است.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز مسوولیت راهبری و توزیع فراورده های سوختی در مناطق شمال، شمال شرق، شرق، مرکز و غرب استان را برعهده دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.