اولین نمایشگاه توانمندیهای صنعت آب و برق کشوردراهواز گشایش یافت

خورنا: اولین نمایشگاه توانمندیهای خدمات فنی مهندسی صنعت آب و برق کشور با رویکرد صادرات به کشور عراق ظهرامروز دوشنبه با حضور مسوولان استان خوزستان و هیاتی از عراق درمحل نمایشگاه دایمی بین المللی اهواز گشایش یافت.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان درحاشیه این نمایشگاه درگفت وگو با ایرنا اظهارداشت : دراین نمایشگاه 70 شرکت خصوصی فعال درحوزه آب و برق از استان های تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان حضور دارند.

محمد رضا شمسایی افزود: در نمایشگاه توانمندیهای صنعت آب و برق کشور دراهواز که درسطح دو هزار و 500 مترمربع زیربنا برگزارشده , دستاوردهای مهم بخش خصوصی و دولتی درحوزه صنعت آب و برق به نمایش گذاشته شده است .

وی افزود: هیاتی ازکشور عراق برای بازدید از غرفه های این نمایشگاه و آشنایی هر چه بیشتر با توانمندیهای بخش خصوصی داخل کشور درزمینه خدمات فنی و مهندسی حضور دارند .

اولین نمایشگاه توانمندیهای صنعت آب و برق کشور دراهواز تا یکم اسفندماه ادامه دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.