راه اندازی سیمای شمال خوزستان ضروری است

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت:راه اندازی سیمای شمال خوزستان به مرکزیت دزفول از جمله مطالباتی است که انتظار می رود از سوی رسانه ملی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خورنا عباس پاپی زاده در نشست با رییس سازمان صدا و سیما گفت:با فراهم کردن زیر ساخت های لازم امکان راه اندازی سیمای شمال خوزستان به مرکزیت دزفول وجود دارد که ضروری است این مهم به عنوان مطالبه مردم دزفول مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های موجود در دزفول انتظار می رود این مهم به عنوان یک حرکت فرهنگ ساز و در راستای ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری اجرایی شود.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در ادامه توسعه رادیو شهری را از دیگر مطالبات مردم دزفول از رسانه ملی عنوان کرد و گفت: دزفول به عنوان نماد مقاومت و پایداری ایران اسلامی شایسته توجه بیشتر است.

وی از ضرغامی خواست رادیو شهری دزفول به عنوان ˈ رادیو مقاومت ˈارتقا یافته و امکان پخش سراسری آن در ساعاتی از روز فراهم شود.

رییس سازمان صدا و سیما نیز در این دیدار گفت: با توجه به ظرفیت های موجود ، دزفول می تواند در این زمینه موفق عمل کند اما اجرای آن نیازمند انجام کار کارشناسی بیشتر و دقت کافی است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.