اولین کارگاه تخصصی نمایش در خوزستان برگزار شد

خورنا: اولین کارگاه تخصصی نمایش با موضوع نمایشنامه خوانی به همت واحد نمایش مرکز آفرینش های هنری شهرستان دزفول وابسته به حوزه هنری خوزستان در این استان برگزارشد.

به گزارش شنبه روابط عمومی حوزه هنری خوزستان ، اولین کارگاه تخصصی نمایش با موضوع نمایشنامه خوانی به همت واحد نمایش مرکز آفرینش های هنری دزفول در محل سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک دزفول برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه یک کار نمایشنامه خوانی از گروه هنری باران به نام خواستگاری اجرا شد و در ادامه عبدالرضا سواعدی به عنوان مدرس و کارشناس کارگاه در مورد هنر نمایش و ورود نمایشنامه خوانی در جهان و پیدایش آن در ایران پرداخت.

وی همچنین پیرامون اجرای نمایشنامه خوانی و انتخاب متن، جایگاه کارگردانی، بازیگری، بود یا نبود موسیقی و طراحی صحنه صحبت شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.