دادستان شوش: تکریم ارباب رجوع اصل مهم در حقوق شهروندی است

خورنا: دادستان عمومی وانقلاب شوش تکریم ارباب رجوع را یکی ازاصول مهم حقوق شهروندی دانست وگفت: اجرای این طرح درنیروی انتظامی شایسته قدردانی است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ˈتوفیق پوردراویˈ روز شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی ، معاونان وروسای کلانتری و پلیس شهرستان شوش افزود: برخورد با مجرمان، جمع آوری اراذل و اوباش، برخورد با مزاحمان نوامیس و حل و فصل مشکلات و دعاوی مردم در سایه تعامل قانونمند در حال انجام است.

وی افزود: وجود امنیت خوب درشهرستان شوش محصول تعامل سازنده و هدفمند دستگاه قضائی و نیروی انتظامی است که البته باید بیش از پیش تقویت شود.

وی گفت: بحث طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی بوده که امروزه در دستگاه های دولتی مطرح است.

وی ادامه داد: احترام و تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن رضایتمندی مردم در نظام اداری از اصول اخلاقی بشمار می رود.

وی تاکید کرد: منظور از تکریم ارباب رجوع در نظام اداری این است که مکانیسم و فرآیند انجام کار و نحوه برخورد با مردم در چارچوب قانون، به گونه ای باشد که شهروندان احساس رضایت مندی کند.

وی خاطرنشان کرد: امانتداری، رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع واخلاق اسلامی ونیزرعایت قوانین و مقررات از ویژگی های کارمندان در اجرای تکالیف و وظایف سازمانی است که مکمل همه آنها داشتن تقوای الهی درانجام اموراست.

دادستان شوش از اجرای طرح ویژه شناسایی مشکلات شهری با هدف حفظ حقوق شهروندی اخلاق اسلامی ،تکریم ارباب رجوع با یازده بند درایین شهرستان خبرداد.

پوردراوی با اشاره به اجرای این طرح با همکاری رییس پلیس، افزود: مشکلات شهری در این طرح مورد شناسایی قرار گرفته تا با همکاری دستگاههای اجرایی مورد اصلاح قرار گیرند.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح علاوه بر حفظ حقوق شهروندی، در جهت تکریم ارباب رجوع نیز گام های موثری برداشته خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.