70 هزار متر شبکه برق در خرمشهر اصلاح شد

خورنا: مدیر توزیع برق خرمشهر از اصلاح و بهینه سازی 70هزار متر شبکه برق دراین شهرستان با هدف آماده سازی برای تابستان سال آینده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، ˈحسام ثابتیˈ روز یکشنبه افزود: اصلاح و تغییر اسلاسی 10ها ترانس برق در مناطق مختلف خرمشهر هم از دیگر فعالیت های انجام شده است.

وی گفت: یک هزار و 800 متر شبکه برق در ماه گذشته بر اثر طوفان دچار خسارت شدید شده بود که کار تغییر و احداث شبکه های جایگزین نیز با موفقیت انجام شد.

مدیر توزیع برق خرمشهر در عین حال از جمع آوری یک هزار و 500شعله لامپ پرمصرف خبر داد و گفت: فعالیت های فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف برق باعث شده تا بخش قابل توجهی از اصناف لامپ های پرمصرف را با لامپ های کم مصرف تعویض کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.