عکس: تخریب دولت روحانی در صدا و سیما توسط عمو پورنگ!

خورنا:

عمو پورنگ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • آخه چرا چرت و پرت میگین؟
    خودتون درست بشینین اون برنامه رو نگاه کنید که کجاش به کلید روحانی ربط داشت؟حتما کلید در خونمونم که دستمون میگیریم درو باز میکنیم نشان آقای روحانیه!!!!
    امیدواریم که واقعا آقای روحانی نه فقط در حرف بلکه در عمل هم پایبند به ولایت باشند!

  • عمو پورنگ تو کجا و سیاست کجا ، زمان احمدی نژادکجابودی آنجا که بیت المال رابه تارج بردند. وبه ولایت بی احترامی کرد کجابودی ، آنان کشور را تا لبه پرتگاه بردند آنجا کجابودی ، ولایتمداری رابا روحانی تجربه خواهید نمود، هرکس، میخواهد هرکس باشد به ولایت بی احترامی کند مستحق چیست.