فرماندار دشت آزادگان، مدیرکل مدیریت بحران، مدیرکل امور بانوان و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریها منصوب شدند

خورنا: استاندارخوزستان طی حکمی هاشم بالدی را به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان منصوب کرد.

همچنین دکتر عبدالحسن مقتدایی طی احکامی جداگانه عبدالرحیم ناطقی را به عنوان سرپرست فرمانداری دشت آزدگان،عبدالکریم فدعمی رابه عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریها و خانم الهه موالی زاده به عنوان مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان منصوب نمود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.