فرماندار هفتکل خطاب به رسانه ها: اگر مسئولی دچار اشتباه شد آن را نقد کنید

خورنا: محسن بیرانوند سرپرست جدید فرمانداری هفتکل گفت: هفتکل به آنجایی که باید میرسید، نرسید و من واقعاً از  کارگروه تدبیر و امید هفتکل که واقعا به فکر پیشرفت و پیگیر مشکلات شهرستان هستند تشکر می کنم و مسئولین هم چه بخواهند و چه نخواهند باید پا به پای این مردم باشند.

به گزراش خورنا به نقل از هفتکل ندا، سرپرست فرمانداری هفتکل افزود: علارقم مشکلاتی که هفتکل دارد، پتانسیل های خوبی مانند صنعت و معدن در این شهرستان وجود دارد و ما مسئولین می توانیم در این بخش ورود کنیم و تأثیری به روی معضل بیکاری جوانان این منطقه داشته باشیم.

وی ادامه داد: من اعتقاد به این دارم که سازمان های مردم نهاد می توانند بازویی جهت کمک به ما باشند و گاهاً می توانند بازوی اجرایی ما باشند و تأثیر بسزای در بخش فرهنگی خواهند گذاشت.

سرپرست جدید فرمانداری هفتکل گفت: من زیاد اهل سخن نیستم اما اگر مشکلات تأمین آب شرب حل شود اکثر مشکلات این شهرستان برطرف خواهد شد.

بیرانوند با اشاره به تشکیل کارگروه تدبیر و امید در هفتکل اظهار داشت: وجود این کارگروه از یک جهت کار ما را سخت می کند و از یک جهت آسان و می تواند کمکی بزرگی به پیشرفت شهرستان داشته باشد.

سرپرست جدید فرمانداری هفتکل خطاب به رسانه گفت: هر گاه شما دید ما دچار اشتباهی شدیم ما را نقد کنید و هر گاه اگر مسئولی از مسیر اصلی منحرف شد تذکر بدهید و دلسوزانه بگویم و ما هم می پذیریم اما اگر دنبال منافع شخصی هستید مسقتیم بگوید.

وی بیان کرد: من به این معتقد هستم که رسانه ها باید نطرشان را بدهند و فقط به دنبال تجهید و تجلیل هم نباشند و حتی می توانند به مسئولین پیشنهاد هم بدهند.

وی ادامه داد: صحیح نیست قبل از اینکه مسئولین بیایند و شروع کنند از آن انتقاد کنید و باید اجازه بدهید مسئولین وارد صحنه شوند و به آنها خط بدهیم.

بیرانوند افزود: خاطر نشان کرد: من هر جا بود اعتقادم به تحول بود و راضی از وضع کنونی نبودم و باعث پیشرفت شدم.

بیرانوند در پایان گفت: جامعه امروزی نیاز به آرامش دارد و باید زیاد نگاهی به حاشیه نکنیم و چیزی که تأثیری یبر شهرستان ندارد را نادیده بگیریم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • سایت خورنا لطفا از اقای بیرانوند که فقط 7سال سابقه کار دارند و کارشناس بوده اند بپرسیدتاکنون چه مسولیتی داشته ایدکه سبب ارتقا و پیشرفت شده اید !