آقای روحانی! ابتدا تلاش نماييد فضاي نقد در جامعه مهيا گردد

خورنا – نوید قائدی: جناب روحاني عزيز طي چند ماه گذشته حضرتعالي در بازديد ها و نشست هاي مكرر خود در حضور اقشار گوناگون از اهالي فرهنگ و هنر،دانش آموزان و دانشگاهيان و ديگر نخبگان و گروهها و اقشار سياسي دعوت نموده ايد كه در نقد هاي منصفانه و دلسوزانه شركت نماييد و در اين خصوص دولت را ياري نماييد.

البته حرف و درخواست زيبنده اي بوده و كاملا منطقي و دمكراتيك مي باشد و قطعاً بدليل غربال مسائل مهم كشور و بررسي ديدگاههاي مختلف مي تواند در پيشبرد اهداف دولت موثر واقع گشته و گروهها و اقشار گوناگون حاضر در صحنه را دلگرم نموده بطوريكه خود را در اداره كشور و رفع موانع و مشكلات سهيم بدانند.

اما نكته مهم اين است كه آيا چنين فضاي مثبت و واقع بينانه اي در كشور مهيا و فراهم است و ديگر دستگاهها پذيراي چنين نقدهايي مي باشند؟

خطوط قرمز نقد ها تا كجا بوده و حريم و مرزهاي آن كجا مي باشد؟ نه اينكه در پاسخ به درخواست حضرتعالي لبيك گفته شود و فردا روزي كه يكي از اين روزها هفته گذشته اتفاق افتاد ولي فرد مذكور توسط نهاد ديگر احضار و مورد بازخواست قرار گرفت.

جناب روحاني خواهشي كه از جنابعالي مي رود اين است كه بررسي نماييد كه آيا چنين فضاي مثبتي در بطن جامعه فراهم است يا خير ؟ شايد هم لازم باشد در اين خصوص جلسات هماهنگي با ديگر قواي كشور برگزار و در خصوص ايجاد چنين فضايي و حد و حدود آن بحث و اطلاع رساني گردد در غير اينصورت مانند ادوار گذشته شاهد ارسال نامه هاي محرمانه و بدون نام از سوي دانشگاهيان و ديگر دلسوختگان خواهيد بود و چنين نقدي كه مد نظر شما مي باشد ابراز نخواهد شد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.