فرماندار آبادان: نمی گذاریم کارها روی زمین بماند

خورنا: سرپرست فرمانداری ویژه آبادان گفت: تمامی تلاش خود را به کار می گیریم تا کارها بر روی زمین نماند.

عزیزاله شهبازی با اشاره به شاخص های فرمانداری ویژه آبادان افزود: باید بتوانیم از فرصت فرمانداری ویژه بودن آبادان به نحو مطلوبی بهره ببریم که در این راستا دعوت از مدیران کل برای حضور در جلسات شهرستان با هدف اجرایی شدن بهتر مصوبات انجام می گیرد.

وی اظهار کرد: عزم دولت برای سازندگی آبادان و خرمشهر جزم شده است ضمن آنکه استاندار خوزستان نیز توجه خاصی به توسعه و رونق یافتن این دو شهر دارد.

سرپرست فرمانداری ویژه آبادان تصریح کرد: آبادان فرزندان زیادی دارد که در کشور در پستهای کلیدی مشغول به کار هستند که می توان از ظرفیت آنها برای توسعه و رونق شهر استفاده کرد.

شهبازی یادآور شد: عزم داریم تا در هفته های آینده دعوت با فراخوانی بچه های آبادان از آنها خواستار شویم که به کمک دیارشان بشتابند و هر کاری که از دست و توانشان برمی آید برای رونق و آبادانی شهر انجام دهند.

وی با تاکید بر دنبال کردن این خط مشی گفت: اگر در جایی خلا ای احساس  شد، سعی می کنیم تا با کمک استاندار، نمایندگان مجلس، سایر مسئولان و گروههای ذینفوذ آنها را رفع کنیم و آبادان را به آن جایگاهی که در خور شان مردم هست برسانیم.

سرپرست فرمانداری ویژه آبادان استفاده از توان مردمی را به عنوان یکی دیگر از رویکردهای خود مطرح  کرد و افزود: برای اداره شهرستان از توانNGO ها (دارای شناسنامه)، احزاب و گروههای ذی نفوذ استفاده خواهیم کرد.

شهبازی در بخشی از سخنان خود از رسانه ها به عنوان رکن اصلی ارتباط بین دولت و مردم نام برد و اظهار کرد: توفیق یک مدیر در ارتباط تنگاتنگ و بیشتر با رسانه ها است، تلاش دارم تا این ارتباط را به طور ارگانیک، منظم، سازماندهی شده و مرتب داشته باشیم.

وی همچنین تصریح کرد: به طور قطع تعامل مثبتی با مدیران منطقه آزاد اروند خواهم داشت زیرا اصل بر تعامل است، با هیچ فکر، گروه و یا جریان سیاسی مخالف نیستیم، عزممان آنست که ضمن احترام به همه گروههای صنفی، مذهبی، احزاب، فشار (البته قانونی)، تدابیر دولت تدبیر و امید را با برنامه ریزی شایسته در شهرستان آبادان نهادینه کنیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.