فرماندار دستبوس کنار رفت!

خورنا: یکی از فرماندارانی که در هفته گذشته تغییر کرد، کسی بود که در سال های قبل اقدام به دستبوسی احمدی نژاد کرده بود.
این فرماندار در حرکتی عجیب هنگام پیاده شدن احمدی نژاد از هلی کوپتر در سفر استانی خود به یکی از شهرستان های خوزستان در اقدامی عجیب اقدام به دست بوسی کرد . اقدام این فرماندار باعث انتقاد فراوانی در آن روز ها شد بطوریکه فیلم آن توسط یکی از سایت های طرفدار احمدی نژاد منتشر گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • برادرافشارسلام؛دکترمقتدایی براصل تغییرایمان راسخ داردچراکه تغییرات برمبنای خدمات نوبنامیشود؛وتغییربرای خدمات و توازون مردم داری صورت میگیرد؛یاعلی

  • از این افراد زیاد داریم الان هم داریم .در ضمن این فرمانداران تازه هم نیروهای احمدی نژاد است نگران نباشید فقط رییس دولت عوض شد.