استاندار خوزستان: تحت بیشترین فشارها از سوی ستاد روحانی در خوزستان بوده ام

خورنا: استاندارخوزستان در دیدار با نخبگان عرب به مطالبات انباشته گروه ها همسو سیاسی و اعضای ستاد دکتر روحانی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در این مدت از سوی ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان تحت بیشترین فشارها و حملات بوده ام.
استاندارخوزستان در دیدار با نخبگان عرب با بیان اینکه به منصب استانداری خوزستان چشم ندوخته ام و چیزی برای از دست دادن ندارم گفت: هرگز وارد معامله ای نخواهم شد که عاقبت به خیر در آن نباشد.
نماینده عالی دولت در استان خوزستان گفت: گرچه دیدگاه دولت تدبیر و امید به دولت اصلاحات قرابتی هایی دارد اما تفاوت ها و محدودیت های بسیاری نیز در شرایط فعلی وجود دارد.
 مقتدایی به فرآیند انتصاب خود به عنوان استاندار خوزستان توسط دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: از زمان انجام مصاحبه تا زمان صدور حکم استانداری خوزستان یک ماه زمان به طول انجامید.
وی گفت: به دلیل آشنایی و تسلط بر مسائل استان روز دوم حکم مشاور 14 نفر را امضا کردم تا زمان را به جهت از دست نداده باشم. بدلیل اینکه ضعف و قوت های استان را می شناختم.
استاندار خوزستان به انتصاب 12 فرماندار  در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: ابتدا قصد داشتم برای هر 27 شهر فرماندار منصوب کنم اما نهایتا تصمیم بر آن شد سایر فرماندارها در مرحله بعدی منصوب خواهند شد.
استاندار خوزستان ادامه داد: مردم از دولت و به تبع از استاندار انتظار تغییر دارند. فرمانداران استان بازوان اجرایی مدیریت ارشد استان هستند و نباید در انتصاب مدیران شایسته و همسو با دولت تدبیر و امید مسامحه کرد. اگر حتی در انتصاب یک فرماندار تعلل شود یعنی یک بیست وهفتم استان می لنگد.
مقتدایی بیان داشت: بنا دارم در 2 سال آینده کارهای اساسی و زیربنایی را در استان کلید بزنم سپس کلید مدیریت در استان را به افراد جوان تر بسپارم. باید با درک زمان ، تصمیماتی را به نفع مردم است اتخاذ کنیم.
 وی بار دیگر به انتصابات خود اشاره کرد و گفت: انتصابات اخیر بدور از نگاه قومی و سیاسی بوده است و صرفا افراد شایسته از میان نیروهای وزرات کشور انتخاب شده اند.
وی گفت: در منطقه نهر و نخل پرورش یافته ام و  با فرهنگ و مسایل قوم عرب بیگانه نیستم.وی گفت: در دوره جدید استانداری خود راه را بر هیچ تفکر سیاسی نبسته ام و در این راه حتی مخالفین دیدگاه سیاسی خود را نیز در منصب های بکار گرفته ام.
استاندار خوزستان در ادامه این دیدار به فرایند انتصاب مدیران و فرمانداران اشاره کرد و گفت: تخصص ، تجربه ، مدنظر قرار دادن ارتقا سلسه مراتب اداری از جمله ملزومات برای انتصاب است.
مقتدایی ادامه داد: استاندارانی که در دوره اول هر رییس جمهوری بر سرکار آمده اند بیش از استانداران دیگر در فشار قرار دارند. وی به مطالبات انباشته گروه ها همسو سیاسی  و اعضای ستاد دکتر روحانی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در این مدت از سوی ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان تحت بیشترین فشارها و حملات بوده ام. برخی از افراد منسوب به ستاد روحانی شدیدترین حملات و انتقادات را به استاندار رسانه ای کرده اند.
وی ادامه داد: کما اینکه در دوره اول ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز از سوی اعضای ستاد خاتمی در استان بیشترین حملات و فشارها به مهندس خرم استاندار وقت خوزستان وارد شد که در نهایت زمینه ترک وی از استان را فراهم کرد.
 استاندار خوزستان ادامه داد: هنر استاندار این است که بتواند کمترین تنش را با گروه های سیاسی و اعضای ستاد داشته باشد. همانند یک عقب نشینی تاکتیکی که موجب جلوگیری از تلفات کمتر شود.
نماینده عالی دولت در خوزستان گفت: اداره مملکت شوخی بردار نیست. اداره استان تعارف بردار نیست. دولت می بایست در اداره کشور اقتدار داشته باشد.باید در انتصابات حقوق شهروندان رعایت شود. کسانی که مدعی لیدر بودن جریانات سیاسی و ستادی  هستند بدانند مقتدایی در انتصابات ملزم به رعایت حقوق شهروندی است.
وی خطاب به منتقدین خود گفت: جابه جایی مدیران و فرمانداران استان تنها ابزار استاندار برای اجرای سیاست های دولت در استان است.
وی به چالش های بوجود آمده در فرآیند انتصاب مدیران اشاره کرد و گفت: مطالبات ستاد روحانی در استان، مطالبات افرادی که خود را در پیروزی این تفکر ذی حق می دانند و انباشته شدن مطالبات بسیاری از گروه های سیاسی و اجتماعی در 8 سال گذشته ، سه چالش عمده در انتصابات مدیران و فرمانداران است که می بایست با تدبیر و درایت و مشورت از این چالش نیز عبور کنیم.
وی گفت: فرهنگ انتصابات در 8 سال گذشته نهادینه شده بود. در 8 سال گذشته محدویت هایی برای انتقال و انتصاب مدیران از یک ارگان خاص به وزارتخانه ها وجود نداشت و این امر در کشور نهادینه شده بود. حتی در مقطعی مدیرانی به کار گرفته شدند که به دلیل غیر بومی بودن حتی تلفظ صحیح نام منطقه استحفاظی خود را نمی دانستند!
 استاندار خوزستان گفت: اگر دولت و قوه قضاییه بدرستی به وظایفی که قانون برای آنان ترسیم کرده است عمل کنند و به مطالبات قانونی مردم توجه کنند دیگر نیازی نیست که مردم برای رفع مشکلات اساسی خود به نمایندگان مجلس رجوع کنند.
وی به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره اول ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی اشاره کرد و گفت: با برگزاری انتخابات شوراها و تعیین نمایندگان پارلمان های محلی ، با اشرافی که منتخبین مردم در شوراها بر منطقه خود داشتند حل مشکلات مردم شتاب خوبی پیدا کرد.
 نماینده عالی دولت در خوزستان گفت: اگر به دولت تدبیر و امید معتقد نبودم مسئولیت قبول نمی کردم. با بی میلی کامل اما با انگیزه فراوان مسئولیت استانداری خوزستان را بر عهده گرفتم.
وی به رعایت حقوق همه شهروندان از هر قوم و نژادی در استان در انتصابات اشاره کرد و گفت: در انتصابات اخیر ممنوعیت استفاده از بازنشستگان و نیروهای خارج از کادر وزرات کشور وجود دارد اما رعایت توزان سیاسی و قومی را در انتصابات قبول دارم و به آن پایبند هستم.
استاندار خوزستان ادامه داد: در قاموس مقتدایی نیست که قومی را بر قومی دیگر ترجیح دهد و یا یکی را تقویت و دیگری را تضعیف کند.استاندار خوزستان بیان داشت: دولت با درک درست استفاده از ظرفیت های اقوام ، معاونت اقوام در کشور را راه اندازی کرده است.
 وی  با استقبال از هرگونه تذکر و نقد منصفانه از سوی نخبگان استان گفت: اعتماد مردم استان را برای خود یک سرمایه می دانم و آن را فدای منازعات جریانات سیاسی نمی کنم.
وی بر ضرورت آسیب شناسی مدیریت در استان تاکید کرد و گفت: در هر شرایطی باید حقوق همه افراد از هر قوم و نژادی در استان محترم شمرده شود. استاندار خوزستان وعده داد مدیرکل بانوان استانداری خوزستان را از میان بانوان فرهیخته و شایسته عرب استان خوزستان منصوب کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • شما این را برای خوشحالی اقایون علنی کردید و انتطار بود در این کمی هم زحمات و حقوق ستادها که پایمال شده و تلاش در جهت استیفای آن اشاره میکردید اگر باوری هست اما این حقیقتی است که شما بپا کردید و اولشه امید است ختم به خیر شود

    • ان شااتته با مساعدت و رفع مشکلات همگان از دستاورد 24 خرداد از جان و دل دفاع خواهیم کرد و با تدبیر مدبرانه استاندار و اعضای ستادها همه چی به کوری چشم دشمنان ختم به خیر خواهد شد