معضل کشتارگاه‌های خوزستان برای شهرداری‌ها جدی است

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شوشتر گفت: شهرداری‌ها در تامین اعتبار برای نگهداری کشتارگاه‌ها وامانده‌اند و باید در این بخش تجدید نظر شود.

اسحاق عسکری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: کشتارگاه‌های خوزستان در سراسر استان به معضلی برای شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند و شهرداری‌ها در تامین اعتبار نگهداری آنها با مشکل مواجه شده‌اند.

وی تصریح کرد: کشتارگاه‌های نیمه صنعتی همیشه در کشور با تراز مالی منفی روبرو هستند و به این دلیل شهرداری‌ها باید از سایر محل‌های درآمدی برای نگهداری و تعمیر دستگاه‌‌های موجود در این بخش هزینه کند و هزینه‌های جاری در این زمینه نیز بسیار زیاد است.

این عضو شورای اسلامی شهر شوشتر گفت: شهرداری‌ها باید کشتارگاه‌ها را واگذار کنند و بخش خصوصی نیز باید در این بخش سودی داشته باشد که برای واگذاری اقدام کند و در غیر اینصورت بخش خصوصی نیز واحدهای زیان‌ده را تحویل نخواهند گرفت.

عسکری افزود: در بخش کشتارگاه‌ها باید شهرها کوچک به شهرداری دارای کشتارگاه احاله شوند و این مسئله باعث می‌شود تا درآمد کشتارگاه‌ها از محل عوارض کشتار افزایش یابد و قدری صرفه اقتصادی برای این بخش تاثیرگذار در زمینه بهداشت و سلامت شهری بهبود یابد.

وی تاکید کرد: نمی‌تواند نظارت را در بخش کشتارگاه به حداقل تقلیل داد زیرا این بخش مستقیما با سلامت مردم در جامعه ارتباط دارد و به این دلیل شهرداری همیشه باید در این زمینه وظیفه نظارتی خود را حفظ کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.