خوزستان رتبه آخر پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی را دارد

خورنا: معاون اشتغال و کارآفرینی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: خوزستان رتبه آخر پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی را دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، حسین نظری عصر امروز در جمع تعدادی از مدیران خوزستان در دفتر آموزش و پژوهش استانداری اظهار کرد: استان خوزستان رتبه آخر پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی در سطح کشور را دارد.

وی افزود: در سال 1392 طرح‌های اشتغال خانگی استان خوزستان هیچ تسهیلاتی از سوی بانک‌های عامل دریافت نکردند.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان کرد: در سال 1392 قرار بود 29 میلیارد و 700 میلیون تومان به طرح‌های اشتغال خانگی استان پرداخت شود.

وی تصریح کرد: طرح‌های مختلف از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تعریف و به بانک‌های عامل معرفی شد ولی تاکنون هیچ گونه تسهیلاتی دریافت نکردند.

این مسئول در ادامه بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال خانگی استان خوزستان را معرفی کرد و گفت: این بانک شامل بانک‌های کشاورزی، صادرات، سپه، رفاه کارگران و پست بانک هستند.

به گفته نظری، بانک‌های ملت، تجارت، ملی و مسکن از دیگر بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال خانگی استان خوزستان هستند.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال خانگی استان خوزستان تا کنون هیچ تسهیلاتی به این طرح‌ها اختصاص ندادند.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تاکید کرد: هم اکنون رتبه استان ما از نظر پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال خانگی رتبه سی و یکم کشور است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.