بيشترين و كمترين نرخ بيكاري شهرستان‌هاي خوزستان

خورنا: مدیرکل آمار استانداری خوزستان گفت: مسجدسلیمان با 43 درصد بیشترین نرخ بیکاری را در استان دارد و کمترین نرخ بیکاری با 12 درصد مربوط به شهرستان لالی است.

سیدلطف‌الله هاشمی در کارگروه اشتغال که امروز، 15 بهمن‌ماه برگزار شد، عنوان‌کرد: پایین بودن نرخ بیکاری دليل بر رفاه نیست، بلکه درآمد جمعیت فعال شاغل شهرستان لالی نیازهای آنان را تامین نمی‌کند.

وی افزود: براساس سرشماری سال 90 نسبت اشتغال در خوزستان 25.7 درصد برآورد شده که این عدد استان را در جایگاه دوم بیکاری کشور قرار داده است. بیشترین نرخ بیکاری در رده های سنی 15 تا 22 سال است.

مدیرکل آمار استانداری خوزستان بیان‌کرد: نتایج آمارگیری تعداد شاغلان 91 نسبت به سال قبل 5 درصد کاهش و نرخ بیکاری 2.3 درصد افزایش یافته است. این آمار وضعیت بهتری را نسبت به سال 90 نشان می‌دهد.

هاشمی تصریح‌کرد: براساس آمار سال 91 میانگین هزینه هر خانوار خوزستانی 17 میلیون تومان است.

وی اظهارکرد: در فاصله زمانی سال 85 تا 90 نرخ رشد اشتغال منفی بوده است. آمار اشتغالی که دستگاه‌های اجرایی استان در این مدت زمان ایجاد کرده‌اند نیز منفی است.

مدیرکل آمار استانداری خوزستان خاطرنشان‌کرد: براساس مصوبه شورای عالی اشتغال مهمترین استراتژی برای ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت‌های تولید است. جهت تحقق این موضوع باید ظرفیت‌ها استان را شناسایی و موانع پیش روی تولید را بر داریم.

همچنین حسين نظری، معاون اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان در این جلسه اظهارکرد: براساس آمار جمع‌آوری شده عمده افراد جویای‌کار متقاضي مشاغل خدماتی هستند که درصد زیادی از آنان را زنان تشکیل می‌دهد.

وی افزود: متاسفانه بیشتر این افراد مهارت فنی ندارند و تعداد افراد دارای مهارت نیز پاسخ‌گوي نياز بازار کار نیستند.

معاون اشتغال اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان‌کرد: براساس آخرین آمار سرشماري جمعیت بیکاران خوزستان 330 هزار نفر است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.