انتصاب‌های اخیر در شهرداری اهواز غیرقانونی است

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: انتصاب‌های اخیر در شهرداری اهواز غیرقانونی بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، حسین حیدری شامگاه دوشنبه در بیست و ششمین جلسه شورای شهر اهواز در مخالفت با لایحه بهای خدمات و نگهداری فضای سبز اظهار کرد: کسی با افزایش فضای سبز در سطح شهر مخالفتی ندارد.

وی تصریح کرد: اما اینکه ما برای هر مقوله‌ای اقدام به دریافت عوارض از شهروندان کنیم، درست نیست.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز همچنین عنوان کرد: توسعه فضای سبز وظیفه ذاتی شهرداری است و اینکه مردم بهای افزایش فضای سبز در سطح شهر را بپردازند، برای آن‌ها بار مالی به دنبال دارد.

وی در ادامه با اعتراض به انتصاب‌های جدید در شهرداری اهواز که توسط شهرداری صورت گرفته است، اضافه کرد: انتصاب‌های اخیر فرآیند قانونی خود را طی نکرده است.

حیدری خاطرنشان کرد: عزل مدیران عامل سابق و انتصاب مدیران عامل جدید قانونی نیست و طبق اساسنامه هرگونه عزل و نصب در سازمان‌های تابعه شهرداری اهواز باید به تصویب اکثریت شورای آن سازمان برسد.

وی ادامه داد: این در حالی است که در سه انتصاب اخیر سازمان‌های مربوطه هیچکدام از فرآیندهای قانونی طی نشده است.

این عضو شورای اسلامی شهر اهواز ابراز داشت: هرگونه دخل و تصرف در امور مالی و پرداخت‌های سازمان‌های شهرداری که فرآیند انتصاب در آنان رعایت نشده غیرقانونی است.

وی همچنین عنوان کرد: انتصاب یکی از سازمان‌های اخیر مورد تایید رئیس شورای آن سازمان که معاون عمرانی استانداری خوزستان باشد قرار نگرفته است، به طوری که مدیرعامل جدید حق امضای اسناد مالی و اداری آن سازمان را تاکنون ندارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.