تصاویر: چند قطره باران و خیابان های ماهشهر…

خورنا: امروز پس از باریدن چند ساعت “باران نم نم” خیابانهای ماهشهر رنگ و روی سیل به خود گرفتند. ماهشهری ها دعا کنند باران شدید نبارد !! شهرداری ماهشهر با دقت بیشتری به این تصاویر نگاه کند و خدا را شکر کند که ماهشهر در منطقه پر بارانی قرار ندارد. تصاویر: خورنا

شهروندان ماهشهر در صورتی که از آب گرفتی محل زندگی خود عکسی دارند آنرا به ایمیل info@khoorna.com ارسال کنند.

DSC_2582 DSC_2588 DSC_2589 DSC_2599 DSC_2600 DSC_2608 DSC_2620 DSC_2628 DSC_2630 DSC_2638 DSC_2658 DSC_2662 DSC_2664 DSC_2665

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.