تبعيض در پيگيري حوادث تهران و خوزستان !

خورنا: طي چند روز گذشته چندين حادثه مرگبار در تهران و خوزستان رخ داده است. در حوادث تهران و در حادثه اول ، ساختماني در خيابان جمهوري دچار آتش سوزي مي شود و 2 نفر جان خود را از دست مي دهند. در حادثه دوم و در پي برخورد 2 خودرو در بزرگراه حكيم 4 تن كشته مي شوند. بعد از حادثه اول كميته هايي در شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران تشكيل شده و به بررسي موضوع مي پردازند، چند نفر بازداشت شده و برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو هم يك برنامه خود را به اين اتفاق اختصاص مي دهد. در حادثه دوم نيز پليس به منظور جلوگيري از وقوع حوادث مشابه طرح برخورد با تخلفات شبانه رانندگي را اجرا مي كند.

در خوزستان هم 2 حادثه مرگبار با شدت و تلفات بيشتري رخ مي دهد. در حادثه اول و در اثر برخورد يك دستگاه ميني بوس با تريلر در جاده شوشتر – دزفول (حوالي صالح شهر) 12 تن كشته و 11 تن نيز مجروح مي شوند. در حادثه ديگر وانتي به درياچه سد كارون 3 سقوط كرده و راننده آن جان خود را از دست مي دهد. اما در پي اين حوادث خبري از تشكيل كميته بررسي موضوع، برنامه تلويزيوني و اقدامات پيشگيرانه نيست.
در درستي و به جا بودن اقدامات و پيگيري هاي انجام شده پس از حوادث تهران، هيچ ترديدي وجود ندارد، اما انتظار مي رود اگر اتفاقي در شهرستان ها رخ مي دهد نيز دلايل و عوامل بروز آن بررسي، با مقصرين برخورد شود و براي جلوگيري از وقوع مجدد آنها اقداماتي صورت گيرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.