آغاز سرشماري زمستاني حيات وحش در خوزستان

خورنا: كارشناس حيات وحش اداره‌كل حفاظت محيط‌زيست خوزستان از انجام سرشماري زمستاني حيات وحش در استان خبر داد و گفت: اين سرشماري در 12 منطقه حفاظت شده و شكار ممنوع خوزستان انجام مي‌شود.

اردشير اميني اظهار كرد: سرشماري پستانداران از 25 آبان ماه در استان آغاز شده و تا 15 آذرماه ادامه دارد.

وي با بيان اين‌كه سرشماري عمدتا در مناطق كوهستاني شمالي و شرقي خوزستان انجام مي‌شود، افزود: مناطق حفاظت شده چهل‌پا، شكار ممنوع قلعه شاداب، شكار ممنوع هفت تنان، حفاظت شده كوراهي، حفاظت شده ميش داغ، شكار ممنوع شو و لندر، حفاظت شده شيمبار، حفاظت شده منگشت، حفاظت شده ديمه، شكار ممنوع بديل و پارك‌هاي ملي كرخه و دز، 12 منطقه‌اي هستند كه تحت سرشماري حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان قرار مي‌گيرند.

كارشناس حيات وحش اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: عمده گونه‌هاي پستاندار و شاخصي كه سرشماري مي‌شوند، كل و بز وحشي، قوچ و ميش، آهو و گوزن هستند. در كنار اين گونه‌ها، ساير گونه‌ها از جمله گربه‌سانان و سگ‌سانان نيز سرشماري خواهند شد.

اميني در خصوص سرشماري پرندگان نيز اظهار كرد: سرشماري پرندگان در استان از دي‌ماه آغاز مي‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.