بحرانهای اهواز با سایر کلانشهر ها متفاوت است

خورنا: شهردار کلانشهر اهواز گفت: بحرانهای مختلفی که در شهر اهواز به وجود می آید با بحرانهای سایر کلانشهر بسیار متفاوت است.

سید خلف موسوی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در یازدهمین نشست ادواری مدیران بحران کلانشهرهای کشور در اهواز اظهار کرد: بحرانهای به وجود آمده در شهر اهواز با بحرانهای سایر کلانشهرها متفاوت است زیرا در شهر اهواز مردم با بحرانهایی مانند سیل، آلودگی های نفتی، وجود ریزگرد ها و انواع آلودگی ها مواجه هستند که به نوعی دغدغه اصلی مدیران شهر اهواز محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر کشور دچار بحرانهای بسیاری از جمله رویدادهای طبیعی مانند زلزله بوده است، گفت: در سالهای اخیر مدیران بحران کشور با استفاده از روشهای جدید در مدیرت بحران خسارات حاصل از بلایای طبیعی را به حداقل رسانده اند.

شهردار کلانشهر اهواز با اشاره به وقوع بحرانهای مختلف پس از انقلاب در ایران تصریح کرد: بحران زیادی پس از انقلاب در ایران روی داد که با استفاده از توانایی های مدیران نظام هیچ کدام از بحرانها خللی در وضعیت کشور ایجاد نکرده است.

موسوی اضافه کرد: برنامه های باید برای جدی گرفتن مدیریت بحران در شهر اهواز تهیه شود زیرا اهواز با مشکلات عدیده ای از نظر زیست محیطی روبرو است که می تواند به بحرانی برای شهر تبدیل شود.

شهردار کلانشهر اهواز رویکرد مدیریت شهریر را سنتی خواند و بر اتخاذ رویکردهای نوین مدیریتی درمدیریت شهری تاکید کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.