بررسی پیش نویس لغو تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت

مشاور ارشد بان کی مون مدعی شد : شورای امنیت پیش نویس لغو تحریم ها علیه ایران را هفته آینده بررسی می کند.

به گزارش انتخاب ؛ این خبر را صدای آمریکا منتشر کرده است.

اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.