تحویل مسکن مهر رامشیر به متقاضیان

خورنا: فرماندار رامشیر از تحویل مسکن مهر به متقاضیان خبر داد.

جلسه ای که به منظور رفع مشکلات طرح مسکن مهر رامشیر و نیز اراضی کشاورزی در اداره کل راه و شهرسازی با حضور نصر الله دهقان ،مدیر کل راه و شهرسازی و حردانی معاون اول اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان متعقد شد.

فرماندار رامشیر در این باره گفت : در این جلسه روند پیشرفت مسکن مهر رامشیر و لزوم تکمیل و تحویل به متقاضیان و همچنین اراضی کشاورزانی که برای طرح مسکن مهر همکاری و مساعدت نموده اند مورد بررسی قرار گرفت.

حمید سیلاوی اظهار داشت : در این جلسه مقرر شد مسکن مهر رامشیر با میزان پیشرفت فیزیکی فعلی به متقاضیان تحویل داده شود و این در حالی است که پیمانکاران همچنان موظف به انجام تعهدات خود می باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.