مصوبات جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام

خورنا: طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافي، براي تصميم‌گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود، امروز در جلسه رسمي مجمع در دستور كار قرار گرفت.

در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاون حقوقي رئيس جمهور، يك عضو از فقهاي شوراي نگهبان و نماينده حقوقدان اين شورا، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و ديگر معاونين و كارشناسان حقوقي مربوطه از رياست جمهوري و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز حضور داشتند، اعضا، مدعوين و كارشناسان مربوطه و شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي‌هاي مبسوط مقرر داشتند با توجه به شروع كار دولت جديد و اهميت مسئله و ضرورت بررسي همه ‌جانبه‌ آن، موضوع به كميسيون مربوطه با حضور اعضاي دولت، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ارجاع شود و پيشنهاد گرديد تا بار مالي آن نيز در بودجه سال آينده لحاظ گردد.

كليه اعضا بر اين نكته تأكيد داشتند كه حل موضوع بايد دربرگيرنده منافع طرفين بوده و مورد كارشناسي دقيق قرار گيرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • اقا ما که سنمون بالا رفت هنوز کار نگرفتیم برای امرار معاش و هزینه های زندگی و خرج زن وفرزندان دست به گریبانیم رفتیم درس خوندیم تا شاید از طریق تحصیل بتوانیم امرار معاش کنیم که اگر نمیخواندیم مشغول به کار میشدیم امروز وضعیت ما این شکلی نبود شما لااقل این طرح بیمه ی بیکاری را به سرانجام برسانید تا شاید این بحران ایجاد شده در زندگی ما منجر به فروپاشی نشود و اینده ی این اطفال معصوم ما نابود نشود…