آزادی زندانیان سیاسی دستور ویژه روحانی به پورمحمدی

خورنا: یک هفته نامه اصلاح طلب از ماموریت ویژه حسن روحانی به وزیر پیشنهادی دادگستری خبر داده است.

آسمان در شماره جدید خود به نقل از یکی از منابع خود در این باره نوشته است: «در جلسه ای که رییس جمهور با آقای پور محمدی داشته، مسئله زندانیان سیاسی نیز مطرح می شود و رییس جمهور از پور محمدی می خواهد از نفوذ خود در دستگاه قضایی استفاده کند و شرایط آزادی زندانیان را فراهم نماید.»

مصطفی پور محمدی هفته گذشته از سوی حسن روحانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی شد که واکنش های مثبت منفی فراوانی را در پی داشته است.

پورمحمدی از سوی رییس قوه قضائیه به روحانی پیشنهاد شده بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.