راه‌اندازی صندوق حمايت از بخش كشاورزی بهبهان

خورنا: رييس صندوق توسعه و حمايت از بخش كشاورزي خوزستان از راه‌اندازي صندوق توسعه و حمايت بخش كشاورزي بهبهان خبرداد و گفت: اين صندوق با اعتبار 4 ميليارد توماني راه‌اندازي شد.

عليرضا دارابي  عنوان‌كرد: هيئت اجرايي و موسس صندوق توسعه بخش كشاورزي بهبهان با حضور شركت مادر تخصصي و جمعي از توليدكنندگان تعيين شد.

وي با اشاره به احداث صندوق خرمشهر خاطرنشان‌كرد: راه‌اندازي صندوق خرمشهر به دليل كمبود اعتبار به تأخير افتاده بود اما تا هفته آينده كارهاي اوليه آن انجام مي‌شود و بعد از انتخابات رياست جمهوري به بهره‌برداري مي‌رسد.

رييس صندوق توسعه و حمايت از بخش كشاورزي خوزستان ادامه‌داد: ميزان اعتبارات اختصاص‌يافته به صندوق خرمشهر يك ميليارد تومان است. همچنين صندوق آبادان نيز با اعتبار يك ميليارد توماني پنجم مهرماه امسال به بهره‌‌برداري مي‌رسد.

دارابي يادآورشد: 49 درصد از سهام صندوق بهبهان را دولت و 51 درصد آن را اشخاص حقيقي بر عهده دارند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.