دستورالعمل تبلیغات انتخابات چهارمین دوره شوراها

خورنا: رئیس ستاد انتخابات خوزستان دستورالعمل تبلیغات انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را تشریح کرد.سیدکریم حسینی اظهار کرد: برای تبلیغات چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مواردی به عنوان مجاز و غیرمجاز در نظر گرفته شده است که کاندیداها موظف به رعایت این موارد هستند.

وی موارد مجاز در تبلیغات انتخابات شوراها را به شرح زیر عنوان کرد:

1)      استفاده از امکانات محلی و در اختیار قرار دادن محل های مناسب برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها توسط شهرداری ها

2)      استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل نشریات وابسته به دولت در تبلیغات انتخاباتی

3)      استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز ار مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها

4)      توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها از طریق پست با رعایت چارچوب اساسنامه آن

5)      انتشار اعلام نظر شخصیت ها (بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان)، مجامع، احزاب و گروه های مجاز، در تایید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تایید و حمایت از ایشان

6)      نامزدها می توانند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند.

7)      امحاء هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای اتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رای قبل از اخذ رای

8)      امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت های نامزدها در آثار تبلیغاتی، مستند به مدارک لازم برای ارائه به هیات اجرایی عنداللزوم

9)      استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا جنس دیگر با ابعاد حداکثر 100*70 ساتیمتر

10)   انجام فعالیت های تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی خارج از قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود

11)   چاپ عکس و پوستر حداکثر در دو فرم (دو نوع پوستر کاغذی) و جزوه و تراکت و زندگینامه و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل پوسترها بلااشکال است.

12)   برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران ایشان

13)   استفاده از امکانات محل که بخشداری ها به صورت محل های مناسب اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها معین نموده اند.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان همچنین موارد غیرمجاز در تبلیغات انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را به شرح زیر اعلام کرد:

1)      نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع

2)      هرگونه پلاکارد با ابعاد بیشتر از 70*100 سانتی متر (جز در محل ستاد تبلیغاتی) و همچنین دیوارنویسی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی.

3)      اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان.

4)      فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریق صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.

5)      فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری.

6)      استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها، ادارت، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر میزان) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور.

7)      انجام فعالیت های تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای اتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود.

8)      الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت.

9)      انجام تبلیغات بر روی تاسیسات دولتی و صندوق های پست، باجه تلفن، پست بانک های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هرگونه تابلوی راهنما.

10)   تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان.

11)   پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق یا نصب شده باشد.

12)   انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات.

13)   درج هرگونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت های خود در آثار تبلیغاتی مستند به مدارک نبوده و در صورت نیاز هیات اجرایی، ارائه آنها امکان پذیر نباشد.

14)   استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوائی، فلزی و یا هرجنس دیگر با ابعاد بیش از 70*100 سانتیمتر.

15)   چاپ اگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی در مطبوعات و نشریات

16)   درج مطلبی دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد.

17)   تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن به هیات اجرایی از سوی نامزد انتخاباتی

18)   عدم امحای هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای قبل از اخذ رای.

19)   انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها از سوی مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوری که فرصت پاسخگویی برای نامزد فراهم نشود.

20)   دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشان.

21)   دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغات با هر عنوان اعم از مردمی، بانوان، جوانان و … در هر منطقه شهرداری توسط نامزدها و طرفداران ایشان.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.