انتخابات ؛ از «هاشمی» تا «گزینه هاشمی»

خورنا: با رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی ، همه منتظر هستند که ببینند او در انتخابات پیش رو ، چه رفتاری را از خود نشان خواهد داد.

http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1392/3/1/288212_786.jpg

او قطعاً وارد فاز تقابل با شورای نگهبان نخواهد شد زیرا شأن و جایگاهی که در نظام دارد ، ایجاب می کند که با رویکردی اعتدالگرایانه پیش برود و برای نظام هزینه تراشی نکند.

امروز نیز اسحاق جهانگیری ، رئیس ستاد انتخاباتی او تصریح کرد: هاشمی و ستاد ایشان هیچ اعتراضی نخواهند کرد زیرا وی بر اساس قانون‌مداری و اخلاق‌مداری وارد صحنه شده‌ و ادامه راه نیز همین خواهد بود.

در چنین شرایطی با فرض این که هاشمی با حکم حکومتی به عرصه رقابت ها بازنگردد ، دو رفتار متفاوت از او قابل انتظار است:

1 – سکوت
این که هاشمی ، بعد از رد صلاحیت، سکوت سیاسی پیشه کند و نفیاً و ایجاباً موضعگیری نکند ، یکی از احتمالات قابل تصور است. در چنین وضعی ، از هاشمی خبری نخواهد شد تا روز انتخابات که بیاید ، رأیش را بدهد و برود. این گزینه ، اثرگذاری هاشمی در انتخابات پیش رو را به یک رأی فردی تقلیل می دهد.

2 – تغییر راهبرد
هاشمی تا کنون ، با راهبرد «حضور در صحنه» ، پیش می رفت ولی ممکن است با شرایط جدید ، به «مدیریت صحنه» تغییر راهبرد دهد.

در چنین فرضی او ، حسن روحانی ، محدرضا عارف و احتمالاً سیدمحمد غرضی را گردهم می آورد و از آنها می خواهد از بین خودشان یکی را به عنوان کاندیدای جمع ، تعیین کرده به نفعش کنار بروند. احتمال قوی این است که فرد مورد نظر هاشمی ، کسی نباشد جز حسن روحانی که بیشترین قرابت را هاشمی رفسنجانی دارد و بسیاری او را “هاشمی جدید” می خوانند. نظرسنجی ها نیز از رأی بالای روحانی نسبت به دو تن دیگر خبر می دهند.

اگر این اتفاق بیفتد و هاشمی ، به صراحت ، حمایت خود را از روحانی اعلام نماید، می توان انتظار داشت که بخشی از موج ایجاد شده برای “هاشمی” ، به سمت “گزینه هاشمی” حرکت کند و معادلات انتخابات را تغییر دهد ، هر چند که نمی توان انتظار داشت همه سبد رأِ هاشمی ، متوجه روحانی شود.

حسن روحانی ، بر خلاف محمدرضا عارف ، پتانسیل این را نیز دارد که علاوه بر آرای اصلاح طلبان ، بخشی از آرای اصولگرایان معتدل را با خود همراه کند.

این که یک سیاستمدار ، سازمان رأیی که برایش ایجاد شده را ، رها نکند و بکوشد آن را به سمت نزدیک ترین گزینه اش معطوف کند ، انتظار معقولی است و لذا گزینه دوم در رفتار آتی هاشمی محتمل تر به نظر می رسد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.