ثبت رکورد 40 میلیون تن تخلیه ‌و ‌‌‌بارگیری کالا در بندر امام خمینی

خورنا: مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان‌ با تشریح نقش زیر ساختی گارد و انتظامات در بنادر گفت: ثبت رکورد 40 میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا در طول تاریخ فعالیت بندر امام خمینی دستاورد عزم و اراده جدی جهت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها است.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، ابراهیم ایدنی با اشاره به رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در خصوص تلاش و پیکار در جبهه اقتصادی و به ویژه در نامگذاری سال جاری تحت عنوان «‌حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی بیشتر و بهتر به منظور اشتغال‌زایی و شکوفایی اقتصادی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: نقش بنادر در این میان‌، نقشی بسیار تأثیر گذار و حیاتی است و ضمن برنامه‌ریزی‌های مدون و با به بالفعل کردن تمام ظرفیت‌های موجود در بنادر باید در جهت ایجاد این ظرفیت‌ها و فرصت‌های تازه کوشش کرد‌.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ثبت رکورد 40 میلیون تن تخلیه و بارگیری کالا در طول تاریخ فعالیت مجتمع بندری امام خمینی (ره) را دستاورد برنامه‌های مناسب‌، عزم و اراده جدی جهت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف عنوان کرد‌.

وی افزود‌: طی برنامه ریزی 10 ساله برای افق پیش روی بندر امام خمینی (ره) همه جهت‌گیری‌ها و تلاش‌ها مصروف تحقق دو شاخص عمده  افزایش ترافیک کشتی و افزایش حجم تخلیه و بارگیری خواهد بود تا به دنبال آن بسیاری از اهداف بلند مدت از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی تازه و اشتغال‌زایی در منطقه محقق شود‌.

ایدنی با اشاره به رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص توسعه ظرفیت‌ها در بنادر با اتکاء بر منابع غیر دولتی و بخش خصوصی‌، اتخاذ رویکرد افزایش ترافیک کشتی‌ها و حجم تخلیه و بارگیری کالا  را زمینه ساز درآمد زایی بیشتر برای سازمان بنادر و دریانوردی و در نتیجه برای کل کشور و رونق و شکوفایی بازرگانی عنوان کرد که می‌تواند رونق مضاعف در بنادر را به دنبال داشته باشد‌.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان‌ عنصر امنیت در بنادر را از حیاتی‌ترین عناصر و عاملی زیر ساختی در ایجاد بندری بالنده و پذیرنده‌ صاحبان کالا‌، خطوط کشتیرانی و سرمایه‌گزاران عنوان کرد.

وی اظهار داشت: به لحاظ امنیت پایداری که توسط نیروهای همیشه بیدار گارد و انتظامات در سطح مجتمع بندری می‌شود‌، اطمینان و اعتماد صاحبان کالا و دیگر اقشار ارباب رجوع  فراهم شده و مورد توجه بیشتر و رضایت آنان خواهد گرفت‌.

ایدنی ‌انتظامات نیروهای گارد ساحلی را نماد و پیشانی بنادر در مواجهه با مردم برشمرده و رعایت تواضع و فروتنی در عین اقتدار و برخورداری از قدرت در برابر مراجعان‌ آراستگی‌، نظم و انضباط‌، آموزش‌های مداوم و پیوسته و ارتقاء دانش شغلی و حرفه‌ای و ارزیابی کاری و عملکرد خود را  از اهم مؤلفه‌هایی برشمرد که موجب حفظ توان‌، آمادگی و شایستگی نیروهای گارد و انتظامات خواهد شد‌.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.