6 داوطلب انتخابات شورای آبادان انصراف دادند

خورنا: رییس ستاد انتخابات شهرستان آبادان از انصراف شش نفر از داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر آبادان خبر داد.

سیدولی الله موسوی افزود: این شش نفر با مراجعه به ستاد انتخابات شورای اسلامی شهرستان آبادان انصراف خود را به صورت کتبی اعلام کردند.

وی اظهار داشت: با پایان زمان روند بررسی صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر و روستا، صلاحیت و یا رد صلاحیت افراد داوطلب به آنها ابلاغ شده است.

موسوی افزود: افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده است می توانند با مراجعه به ستاد انتخابات استان اعتراض خود را اعلام کنند.

وی گفت: 562 نفر برای نامزدی شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان آبادان نام نویسی کردند.

موسوی خاطرنشان کرد: بیش از پنج هزار نفر شامل اعضای شعب هیات های نظارت، بازرسی، عوامل ستادی، نیروهای انتظامی، امنیتی و خدماتی کار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در این شهرستان را بر عهده دارند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.